Algemene Voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van FreezFit.
 • Het bedrijf is niet aansprakelijk voor ongevallen, enig letsel of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard dan ook.
 • Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of letsel of zoekgeraakte voorwerpen, FreezFit en de eigenaresse kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De cliënt moet zelf voldoende verzekerd zijn.
 • Waardevolle spullen thuis laten.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor deugdelijk gebruik van andullatie, lichttherapie en cryotherapie. De cliënt dient de uitleg en instructies op te volgen en de veiligheidsregels in acht te nemen. Het bedrijf is hier niet voor aansprakelijk.
 • Het tekenen van een gezondheidsverklaring en verklaring contra-indicaties is verplicht alvorens men cryotherapie gaat volgen. De cliënt moet zelf van tevoren aangeven of hij/zij ergens last van heeft. Bij twijfel altijd huisarts raadplegen.
 • Leden dienen een goede gezondheid te hebben bij aanvang. In geval van twijfel adviseren we een bezoek aan uw huisarts voor een medische keuring. Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en de aanwijzingen van team FreezFit na te leven. FreezFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten. Indien de lid niet bekend is met de werking van de apparatuur, zal hij/zij pas tot het gebruik overgaan, nadat hij/zij hiervoor instructies heeft verkregen.
 • Het gebruik van de door FreezFit geboden faciliteiten is geheel voor eigen risico van de lid. Voor zover de lid enige aanspraak tegen FreezFit geldend mocht willen maken, gaat deze aanspraak niet verder dan waarvoor FreezFit is verzekerd.
 • De studio kan ten alle tijden sluiten bij feestdagen, verbouwingen, vakanties, ziekte, cursussen, trainingen of andere vrije dagen van de eigenaresse.
 • FreezFit behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
 • Knipkaarten zijn niet overdraagbaar en hebben een bepaalde geldigheidsduur.
 • Knipkaarten starten op de dag van aankoop tot aan de geldigheidsduur.
 • Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden geannuleerd anders worden ze doorberekend.
 • Bij knipkaarten vervallen de gemaakte reserveringen bij niet tijdig betalen binnen het betalingstermijn.
 • FreezFit behoudt zich het recht voor bij, naar het oordeel van de directie van FreezFit, ernstige of herhaaldelijke schending van de voorwaarden, huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, de lid de toegang te weigeren. Lid heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaalde contributie of entreegeld.
 • Het gebruik van een gratis kledingkluisje is verplicht. FreezFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluisje ontvreemd zijn. Het lid wordt na een behandeling of na de cryocabine, om hygiënische redenen, zijn/haar eigendommen uit het kluisje te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in het kluisje achter te laten.
 • Alle behandelingen zijn géén vervanging voor medische behandelingen. Deze zijn ter aanvulling op een gezonde levensstijl. 
 • Alle supplementen die te koop zijn bij FreezFit zijn ook géén vervanging op medicijnen. 
 • FreezFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade aan en/of diefstal van een vervoermiddel door het parkeren bij FreezFit.